Cerrahi Kısırlık Tedavileri

Endometriyoz

Minimal İnvazif Cerrahi

 

Kısırlığın nedeni çeşitli pelvik sorunlar olabilir, örneğin doğum kusurları, lifli tümörler, polipler ve pelvik adhezyonlar gibi. Hekimlerimiz bu durumları düzeltmede kullanılan cerrahi ve mikro-cerrahi tekniklerinde son derece kabiliyetlidir. Cerrahi tesisimiz ise tüm bu kısırlık işlemleri için tam donanımlı olup, personelimiz yeterlidir. Hedefimiz, başarılı bir gebelik için gereken kusurların düzeltilmesi amacıyla birlikte ameliyatı en az invazif şekilde gerçekleştirmektir.

Endometriyoz Nedir?

 

Rahmi kaplayan tabaka endometrium olarak da bilinir. Endometriyoz ise jinekolojik bir durum olup, endometriuma benzer doku parçaları rahimin dışındaki beden bölgelerinde bulunur. Endometriyoz lezyonları pelvik boşluk içinde herhangi bir yerde belirebilir: yumurtalıklar, fallop tüpleri, pelvik yan duvarı ve uterosakral ligamentler üzerinde. Ayrıca pelvik boşluğun dışında da belirebilirler – bağırsaklarda, kör bağırsakta (apandis), rektumda ve yaygın olmamasına rağmen burun gibi en uzak yerlerde bile olabilir.

 

“Endometriyoz implantlar” denilen bu lezyonlar, aynı endometrial katmanın yaptığı gibi östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonlarına yanıt verir. Ve hatta aynı adet kanamasında olduğu gibi mikroskobik miktarlarda kanayabilirler bile. Bu kanama, implantasyon bölgelerinde bölgesel tahrişe ve iltihaplanmaya neden olur. İltihaplanma ise yara dokularının oluşmasına neden olur, sonuçta pelvik ağrıya ve pelvik organların normal işlevlerinin bozulmasına yol açar.

Endometriyoz’a Ne Sebep Olur?

 

Bakteri enfeksiyonunda genetik anormalliklere kadar değişen bir yelpazedeki teorilerin bolluğuna rağmen endometriyozun nedeni bilinmezliğini korumaktadır. Bunun yanında bu kafa karıştırıcı hastalığı açıklamak için pek çok teori ortaya atılmıştır. Teorilerden bir tanesi, adet kanaması içinde mevcut olan endometrial hücrelerin fallop tüpleri içine geriye doğru giderek orada ve yumurtalıkların içinde tutunabildiklerini, sonrasında lenf sistemi gibi çeşitli yollar üzerinden dağılarak vücudun diğer bölgelerine tutunabildiklerini önermektedir.

 

 

Gebelik ve Endometriyoz: Kısırlığa Yol Açar mı?

 

Endometriyoz ile kısırlık arasında güçlü bir ilişki olmamasına rağmen, gerçek bir neden-sonuç ilişkisi de kesin şekilde tespit edilebilmiş değildir. Yine de aşağıdaki durumlarda kısırlığın olabileceğini biliyoruz:

 

 • Fallop tüplerindeki endometriyoz lezyonları, tıkanıklığa yol açıp sperm ve yumurta etkileşimini engellerse. (Daha uç durumlarda üreme organları birbirine kaynaşır ve düzgün işlev görmezler.)
 • Endometriyoz lezyonlarından (endometriyoma veya “çikolata kistleri”) oluşan yumurtalık kistleri, yumurta üretimini ve yumurtlamayı bozarsa.
 • Endometriyozu tedavi edilmemiş ama gebe kalmayı deneyen kadınlarda, aylık gebe kalma oranı, genel nüfustaki %15-20’ye karşılık %2-10’dur. Bazı çalışmalar endometriyozu olan kadınların %30-50’sinin kısırlık yaşadığını ileri sürmektedir.

 

 

Endometriyoz Tanısı

 

Yukarıda tanımlanan semptomların tamamı, bir endometriyoz tanısını işaret edebilir ancak bir tanı koymak için yeterli değildir. Bir pelvik muayene bazen, jinekoloji uzmanınızın, endometriyoz lezyonlarını elle hissederek bulmasına imkan tanıyabilir, ancak tekrar edersek bu, endometriyozun kesin tanısını koymak için yeterli değildir. Endometriyozu teşhis etmenin tek doğru yolu, adına laparoskopi denilen bir işlemdir. Bu işlemde batın boşluğu minimal invazif şekilde araştırılır. Laparoskopide (laparoskop denilen) fiber optik, kamera ve cerrahi enstrüman taşıyan bir boru kullanılır. Bu boru batında açılan minimal bir kesi içinden geçirilir. Sonrasında cerrah pelvik bölgeyi ve batın bölgesini sorunsuz şekilde izleyebilir. Bu şekilde tüm endometriyoz lezyonları kolayca teşhis edilir ve endometriyoz tanısı teyit edilir.

 

En çok umut vaat eden endometriyoz tedavisi total histerektomidir (rahimin ameliyatla alınması) – burada rahim, her iki yumurtalık ve fallop tüpleri çıkarılır. Bu kesin bir tedavi seçeneği olmakla birlikte artık gebelik mümkün olamayacağından ciddi şekilde üzerinde düşünülmelidir. Ayrıca nadiren de olsa endometriyozun histerektomiden sonra tekrar edebilme olasılığı olduğu için, iyileşme tamamen garanti edilemez.

 

 

Kısırlıkta Endometriyoz Tedavisi

 

Gebe kalmak isteyen endometriyozlu hastalar için agresif bir tedavi planı uygularız. Endometriyozu olan hastalar genelde GnRH agonistleri (Lupron/Lupron Depot) gibi ileri tedaviler ve sıklıkla tüp bebek tedavisi gerektirir. Üreme uzmanları olarak kendi tecrübemize göre, semptomların şiddetiyle kıyaslandığında endometriyozun çok daha büyük kısırlık problemi sunduğunu gördük. Gebe kalmak isteyen endometriyozlu hastalarımız, bir tüp bebek sürecinde gayet iyi performans gösterme eğilimindedir, aslında tüp bebek tedavisi görürken endometriyozu olmayan hastalar kadar iyi yanıt verirler.

Endometriyoz Tedavisinin Hedefleri ve Yaklaşımlar

 

Tedavi açısından hedeflerinizi netleştirmek önemlidir. Bazı hastalar gebe kalmak değil sadece ağrılarından kurtulmak ister.

 

Sadece ağrıyı dindirmek için (kısırlık tedavisi değildir):

 

Endometriyoz İlaç Tedavisi

 

 • NSAID Ağrı Kesiciler Naproksen (Aleve) gibi steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, endometriyoz ağrısının yönetilmesinde genelde yardımcı olabilir.
 • Hormonlar Ay hali kanamasını durduran ve gebelik benzeri durumları uyaran hormonların kullanımıyla endometriyoz lezyonları uyartımdan mahrum kalır. Uyartım olmadan lezyonlar gelişmek yerine körelir, sonucunda ise iltihaplanma azalır ve dolayısıyla ağrı diner. Aşağıda sıralananlar endometriyoz ağrısını dindiren etkili hormon tedavileri olmakla birlikte kısırlıkta kullanılmaları planlanmamıştır, zira bu hormonlar ya gerçekten gebeliği engellerler ya da gebe kalmaya yardımcı olmazlar.
 • Danazol Danazol sentetik bir androjendir (erkeklik hormonu) ve kadınların adet kanamasını durdurarak endometriyotik dokunun körelmesine neden olur.
 • Progesteron Progesteron veya medroksiprogesteron asetat gibi türevi (Provera veya Depo-Provera), bir doğum kontrol hapıdır. Sahte bir gebelik durumu yaratarak bir endometriyoz tedavisi gibi çalışır.
 • GnRH Agonistleri Lupron (löprolid asetat) gibi GnRH (gonadotropin salgılatıcı hormon) agonistleri östrojen üretimini baskılayarak çalışır. Endometriyoz lezyonları östrojene ihtiyaç duyduğunda, gelişemezler veya aybaşı kanaması geçiremezler, en nihayetinde ise körelirler. Lupron günlük kullanılan bir ilaç olup hastalar kendi kendilerine enjekte ederler. Lupron Depot çok daha uygun bir formüldür – burada ufak bir tablet (pellet) doktorunuz tarafından derinizin altına yerleştirilir ve bu tablet üç ay boyunca ayarlanan dozlarda Lupron uygular. Bu dozaj şeklinin uygunluğu, endometriyoz ağrı tedavisi için ilacı cazip bir seçenek haline getirir.
 • Aromataz inhibitörleri Endometriyoz için önerilen oldukça yeni bir ilaç tedavisi olup, aromataz inhibitörleri denilen ilaç sınıfındandır. Piyasada mevcut olan iki tane aromataz inhibitörü letrozol (Femara) ile anastrozoldür (Arimidex). Östrojen üretiminden sorumlu bir enzim olan aromatazı baskılayarak iş görürler. Aromataz inhibitörleri en sık olarak jinekolojik kanserleri tedavi etmekte kullanılır ve şu anda bir endometriyoz tedavisi olarak FDA tarafından onaylı değildir.
 • İnternette veya başka ortamlarda tanıtılan “doğal” veya “alternatif” endometriyoz tedavileri görmüş olabilirsiniz. Kadınların bu ara duydukları böyle “doğal” bir endometriyoz tedavisi “Endovan” olarak isimlendirilmiştir. Endovan, etkin bir endometriyoz tedavisi olduğu iddia edilmekte ve cerrahi ile hormonlara bir alternatif olarak sunulmaktadır. Şu aralar birde hastalığın çaresi olarak methedilen bir endometriyoz diyeti bile mevcuttur. Bununla birlikte bu doğal ya da alternatif tedavi şekillerinden herhangi birinin, endometriyozu iyileştirebildiği veya hatta endometriyoz semptomlarını giderebildiğine dair hiçbir klinik kanıt mevcut değildir.

 

 

 Endometriyoz Ameliyatı

 

Endometriyoz ameliyatının en bilinen türü, endometriyoz lezyonlarını pelvik bölgeden çıkarmak için bir laparoskopinin kullanılmasını içerir. Lezyonlar genelde adına lazerle ablasyon (uzaklaştırma) denilen bir işlemle “yakılır”. Lazer aparatı, laparoskop ile birlikte içeri giren enstrümanlardan yalnızca bir tanesidir. Burada bahsedilen lazer ablasyonu, “endometriyal ablasyon” ile karıştırılmamalıdır. Endometriyal ablasyon, endometriyoz lezyonlarının ablasyonu anlamına gelmez, daha çok (rahimin gerçek katmanı olan) endometriyumun kendisinin ablasyonudur. Pelvik endometriyoz lezyonlarının yok edilmesine ek olarak kistlerin ve yumurtalıklar üzerindeki adhezyonların cerrahi yolla alınması da yine laparoskopi ile yapılır. Bu türdeki endometriyoz ameliyatı, ilaç tedavisine göre uzun sürelerde daha iyi bir ağrı yönetimi sağlar ancak ameliyatın tekrarı ilerleyen zamanlarda gerekebilir.

Hidrosalpinks

Hidrosalpinks, fallop tüpü bozukluklarının bir türü anlamına gelir, burada tüpler tıkanır ve şişer, suya benzer şeffaf bir sıvı ile dolarlar. Yunanca “hidro” (su) ve “salpinks” (kelimenin tam anlamıyla Antik Yunan’da çalışan bir tür trompet olup burada “salpinks” “tüp” özellikle “fallop tüpü” anlamındadır) kelimeleri görüldüğü gibi Yunanca’dan gelir. Pek çok hidrosalpinks vakasında tüpün sadece fimbrial ucu (yumurtalığa en yakın olan uç) tıkanır, daha nadir durumlarda ise her iki uç ta tıkanabilir. Son derece tanınmış bir üreme kliniği olan Güney California Üreme Merkezindeki üreme uzmanları, tübal faktörlü kısırlığın bir nedeni olarak sıkça hidrosalpinks ile karşılaşırlar.

 

Hidrosalpinksin nedeni nedir?

 

Hidrosalpinks için birden fazla neden olabilir, Ancak en sık görülen nedeni daha önce geçirilen bir pelvik enfeksiyonudur, Bunların en bilinenleri chlamydia enfeksiyonu ve bel soğukluğudur. Daha önce geçirilen pelvik ameliyatları, adhezyonlar, endometriyoz ve belli tümörler de hidrosalpinkse neden olabilir.

Hidrosalpinks semptomları nelerdir?

 

Pek çok durumda hidrosalpinks semptom oluşturmaz. Ancak semptomlar mevcut olunca en belirgin olanı pelvik ağrıdır. Kısırlık genelde kendi başına bir semptomdur ve hidrosalfinksin teşhisine götüren bir uyarıdır.

 

 

Hidrosalpinksin doğurganlık üzerine etkisi nedir?

 

Normal durumda bir yumurta yumurtalıklardan bırakılır, parmağa benzer fimbria ile toplanır ve fallop tüpünün içine itilir, burada rahime tutunmadan önce döllenme gerçekleşir. Ama hidrosalpinks durumunda, fallop tüpünün fimbrial ucu tıkanır ve yumurta tüpe giremez. Yumurta tüpe giremediği için de kısırlık meydana gelir.

 

 

Ama iki tane fallop tüpü var, yani bu sorun olmamalı, doğru değil mi?

 

Hidrosalpinksin varlığı doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca çift taraflı hidrosalpinks (her iki fallop tüpünün tıkandığı durum) oldukça yaygındır.

 

 

Hidrosalpinksin tanısında hangi yöntemler kullanılır?

 

Hidrosalpinksin tanısında en faydalı yöntem HSG’dir (histerosalpingogram).HSG bir tür floroskopidir (bir kontrast madde kullanılarak çekilen x-ray). HSG, tübal açıklığın değerlendirilmesinde iyi bir yoldur (fallop tüplerinden serbest akış) çünkü işlemi gerçekleştiren doktor kontrast boyanın tüplerden geçerken hareketini görebilir. Eğer bu akış engellenirse, bu net şekilde gözükür; doğrulayıcı tanı için ve yanlış pozitif HSG sonucunu ekarte etmek için ultrason kullanılabilir.

Eğer üreme uzmanım hidrosalpinks teşhisi koyarsa, tüp bebek tedavisi görmek normal bir gebeliğim olmasına izin verecek mi?

 

İlk bakışta hidrosalpinksle birlikte bile bir tüp bebek işleminin başarılı bir gebeliğe götüreceği mantıklı gözükecektir. Eğer tüp bebek işleminden geçiyorsanız yumurtalar yapay dölleniyor demektir, yani fallop tüplerinin tıkalı olup olmaması önemli değildir çünkü üreme uzmanımız döllenmiş yumurtayı (embriyo) direk rahmin içine manuel olarak yerleştirir. Bununla ilgili tek bir problem vardır: hidrosalpinks sıvısı (HF) basit eski bir su gibi gözükebilir, ama aslında toksiktir ve tüp bebekte bile fiilen %50’den daha fazla kısırlık oranına neden olabilir. Başka bir deyişle sadece HF sıvısının civarında bulunmak bile embriyo için toksik olabilir ve rahimde genelde başarısız bir implantasyona yol açar. Korelasyon mevcut olduğu için, hidrosalpinksli gebe kalmaya çalışan kadınlar, (tüp bebek yöntemli ya da yöntemsiz) gebe kalmayı denemeden önce sorunu cerrahi yoldan düzeltmelidirler.

 

 

Hidrosalpinksin minimal invazif cerrahiyle tedavisi

 

Bazı doğum doktorları içine bir kesi açarak hidrosalpinksi onarabilir, dolayısıyla tıkalı uç tekrar açılır (buna salpingostomi denir); doktorlar aynı zamanda iğne drenajı gibi başka işlemler de uygulayabilirler. Merkezimizde üreme uzmanlarımız laparoskopik salpingektomi (tüpün tamamen çıkarılması) uygulamasını tercih eder, bu şekilde daimi bir düzeltme sağlanmış olur. Laparoskopik salpingektomi genel anestezi altında yapılır ve ameliyat bir saatten az sürer. Kendinize toparlanmak için üç hafta gibi bir süre tanımalısınız. Hidrosalpinksin çıkarılması genelde tüp bebek başarı oranlarını çarpıcı şekilde artırır.

Pelvik Adhezyonlar

Pelvik adhezyon nedir?

 

Pelvik adhezyonlar, iç organları birbirine yapışmasına neden olan skar doku (yara dokusu) şeritleridir. Pelvik bölge içindeki veya yakınındaki organların herhangi bir tanesini etkileyebilirler, örneğin:  Rahim, Yumurtalıklar, Fallop tüpleri, Mesane, Bağırsaklar

 

Farklı tipte adhezyonların birbirine yapışmasına neden olan pek çok yol vardır. Örneğin rahim adhezyonlarla yumurtalıklara bağlanabilir ya da adhezyonlar rahimin içinde yer alabilir (tamamen rahimin içinde), bu durumda miyometrium (rahim kası) karşı rahim duvarına yapışır.

Pelvik adhezyonların nedeni nedir?

 

Pelvik adhezyonlar, bir takım faktörlerden kaynaklanabilir, ancak sorumlu genelde önceden geçirilen bir pelvik ameliyatı ya da enfeksiyondur. Belli ürogenital enfeksiyonların bir komplikasyonu olan pelvik inflamatuar hastalığı genelde fallop tüplerinde adhezyonlara neden olur. Pelvik adhezyonlar, ciddi endometriyoz durumlarıyla birlikte de meydana gelebilir.

 

 

Pelvik adhezyonların kısırlıkla ilgisi nedir?

 

Pelvik adhezyonlar fallop tüpleri içinde mevcutsa, yumurtaların tüpler içinde serbestçe hareket etmelerini engellerler. Serbest hareket ise normal bir gebelik için gereklidir. Bu nedenle ortaya kısırlık çıkabilir. Olabilecek bir diğer olası komplikasyon, döllenmiş yumurtanın fallop tüpleri içinde takılı kalması, embriyonun rahim yerine tüpler içinde gelişmesidir. Bu duruma ektopik (dış) gebelik denir. Rahim içi adhezyonları varsa, yara dokusu rahimin içteki kısımlarının birbiriyle anormal şekilde birleşmesine neden olur, bu nedenle kusurlu implantasyon sonucunda doğurganlık azalır.

 

 

Pelvik adhezyon tanısı için uygulanan işlem nedir?

 

Pelvik adhezyonların tanısı basit veya açık değildir. MRG, BT ve ultrason gibi bilinen görüntüleme testleri genelde pelvik adhezyonların varlığını ortaya çıkarmaz. Bunun için öncelikle detaylı bir tıbbi öykü alınır ve pelvik muayene yapılır. Pelvik adhezyonların ciddiyeti ve kapsamı hakkında net bir fikre sahip olmak için üreme uzmanlarımızın sıklıkla bir laparoskopi yapmaları gerekir. Sorunun sadece rahimle sınırlı olduğu düşünülürse (rahim içi adhezyonlar) bir histeroskopi yeterli olabilir.

Pelvik adhezyonların tedavisi nasıl olur?

 

Doğru bir teşhis konulduktan sonra üreme uzmanlarımız adhezyonları çıkarmak için uygun cerrahi tedaviyi uygulayacaktır (cerrahi olmayan tedaviler işe yaramayacaktır çünkü bunlar fiziksel sorunu ortadan kaldırmaz).

 

 

Pelvik adhezyonlar için cerrahi tedavi nasıl uygulanır?

 

Pelvik adhezyonların çıkarılması merkezimizde yapılan oldukça rutin bir cerrahi kısırlık tedavisidir; üreme uzmanlarımız bu işlemi, kısırlıkla ilgili pek çok cerrahi işlem için özel donanıma sahip cerrahi merkezimizde gerçekleştirebilir. Bu minimal invazif cerrahi işlemi, pelvik adhezyonların tanısını koyarken yani aynı anda gerçekleştirebiliriz. Yani adhezyonları tespit edip karakterize ettikten sonra cerrahi yolla çıkarabiliriz, bunun için ya adhezyonları yakarız (yara dokusunun buharlaştırılması) ya da bunları kesip çıkarırız. Bu işlem için tanı sırasında kullandığımız laparoskop veya histeroskop içine cerrahi enstrümanlar yerleştirilir. Bu şekilde başka cerrahi kesi yapmaya gerek kalmaz ve operasyon sonrası ağrı ve iyileşme süresi azalır. Merkezimizdeki üreme uzmanlarımız pelvik adhezyonlar için minimal invazif cerrahi teknikleri uygulamada son derece deneyimlidir. Aslında bu tip bir cerrahi kısırlık ile doğurganlık arasındaki kritik farkı ortaya koyabilir.

Polipler

Polipler – Tanı ve Tedavi

 

Üreme uzmanlarımız genelde gebe kalmakta zorlanan kadınlarda pelvik anormalliklerinin var olduğunu görürler. Bu anormallikler arasında fallop tüplerini şişmesi olan hidrosalpinks  veya polipleri içeren bir kategori olan pelvik büyüme türleri olabilir.

 

 

Polip nedir?

 

Polipler dokulardaki kitlelerdir ve çeşitli vücut dokularında görülebilir. Muhtemelen nazal polipleri, ses teli poliplerini ve kolon poliplerini duymuşsunuzdur. Üreme uzmanlarımızın ilgilendiği polipler üreme yolunda gelişir özelliklede rahim ve rahim boynunda (serviks) görülürler. Yumurtalıklarda meydana gelen kitlelere polip değil kist denir. .

Polip Türleri

 

Rahim esasında iki bölümden oluşur: rahim gövdesi ve serviks (rahim boynu; vajinaya bağlanır). Endometriyum rahim gövdesinin katmanıdır. Yani rahim poliplerinden bahsettiğimizde bu ifade esasen, servikal polipler değil de endometriyal polipleri ifade eder. Poliple genelde fiziksel görünümlerine göre tarif edilir, nerede olduğuna bakılmaksızın herhangi bir polip ya sapsız ya da saplı polip olarak tanımlanabilir.

 

 

Endometriyal polipler

 

Endometriyal polipler, endometriyum (rahim katmanı) içinde büyüyen kitlelerdir. Endometriyal polipleri çoğu iyi huyludur (kansere neden olmaz). Endometriyal poliplerin semptomları arasında ağır veya düzensiz adet kanaması ve adet dönemleri arasındaki kanamalar yer alır. Bununla birlikte endometriyal polipleri olan pek çok kadın hiç bariz semptom yaşamazlar. Bazı kadınlar için tek semptom kısırlıktır! Endometriyal poliplerin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bizler poliplerin östrojene cevaben geliştiğini biliyoruz.

 

 

Endometriyal polipler ve kısırlık

 

Üreme uzmanları olarak açıklanamayan kısırlığı olan kadınların yaklaşık %16-26’sının tanı anında endometriyal polipleri olduklarını biliyoruz. Endometriyal polipler doğurganlığı nasıl etkiler? Bunun cevabı sperm taşınmasının mekanik engellenmesiyle, embriyonun tutunmasının engellenmesiyle ya da normal gebeliği engelleyen kimyasalların üretilmesiyle ilgili olabilir. Ancak kesin mekanizma ne olursa olsun, endometriyal poliplerin doğurganlığı azalttığı bir gerçektir.

 

 

Endometriyal poliplerin tanısı ve tedavisi

 

Endometriyal poliplerin tanısında üreme uzmanları tarafından kullanılan birkaç yöntem vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 

 • Pelvik ultrason
 • HSG (histerosalpingogram)
 • Histerokopi

Kesin tanı doğruluğu açısından histerokopi, endometriyal poliplerin teşhisinde altın standart kabul edilir çünkü bölgenin veya yapılacak cerrahi tedavinin aynı anda direk görülmesine izin verir. Bu “görerek tedavi et” yaklaşımı, tanı işlemleri ile cerrahi işlemler arasındaki ayrımı netleştirir. İşlem tamamen ayakta tedavi işlemidir ve minimal invazif uygulanır. Sadece uyanık (bilinç açık) sedasyon ve lokal anestezi uygulanır. Merkezimizde bu işlem ayakta tedavi cerrahi merkezinde gerçekleştirilir. Histeroskopi sırasında polipleri çıkarmak için gereken cerrahi enstrümanlar histerroskop yardımıyla uygulanır. Adına “Twizzle elektrotu” denilen enstrüman dokuyu kesip geçerek aynı anda buharlaştırır.

 

 

Servikal polipler – semptomları ve nedenleri

 

Servikal polipler, serviks (rahim boynu) için yer alan küçük, parmak benzeri kitlelerdir ve bazen vajina içine yayılabilirler. Endometriyal poliplerde olduğu gibi servikal polipleri olan kadınlarda kısırlık hariç semptom görülmez. Semptomlar ortaya çıktığında ise genelde cinsel ilişki ya da vajinal duş sonrası anormal vajinal kanama ve adet dönemleri arasında kanama görülebilir. Servikal poliplerin nedenleri arasında kronik inflamasyon, enfeksiyon ve artan östrojen seviyeleri yer alır.

 

 

Servikal poliplerin tanısı ve tedavisi

 

Servikal poliplere genelde kapsamlı bir pelvik muayene ile tanı konulur. Servikal poliplerin tedavisi oldukça basittir. Poliplerin çoğu pelvik muayene sırasında muayenehanemizde özel tipte bir pens kullanarak çıkarılabilir.

 

 

Servikal polipler karşısında servikal kanser

 

Servikal poliplerin, serviks kanseriyle aynı olmadığını bilmelisiniz. Aslında servikal poliplerin yaklaşık %99’u iyi huyludur. Polip çıkarıldıktan sonra biyopsi için laboratuvara gönderilir ve kanser hücresi ya da kanser öncesi hücre olmadığından emin olunur.