Tüp Bebek

Embriyo Transferi
(IVF-ET)

IVF (tüpte döllenme) kadın partnere, etkili doğurganlık ilaçlarından oluşan bir dizi enjeksiyon uygulanmasını gerektirir. Klomifen sitrat (Clomid®) gibi bu ilaçlar yumurtlamayı başlatır ve yumurtalıkların normal…

Elektif Tek Embriyo Transferi (e-SET)

Yardımcı üreme tedavisiyle (ART) ilişkili çoğul gebeliklerin görülme sıklığının azaltılması için atılan adımlar değerlendirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bazı bölümlerinin gerisinde…

Embriyo
Dondurma

IVF ve embriyo transferi tamamlandıktan sonra “geriye kalan” embriyolar olmaktadır. IVF hastalarının üçte birinden fazlası, dondurarak saklama işlemi için uygun yedek embriyolara sahiptir…

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), modern doğurganlık tedavisinde tüp bebekten sonra ikinci en önemli gelişmeyi temsil…

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı (PGD)

İmplantasyon öncesi genetik tanı (PGD), tüp bebek sürecinde genetik hastalıklar veya cinsiyetin tespit edilmesi açısından embriyoların…

Blastosist Transferi

Blastosistler gelişmiş embriyolar olup, erken aşama embriyolarına göre (embriyo başına) implantasyonda daha yüksek şansa sahiptirler. Embriyolar gelişimin blastosist aşamasına ulaşana kadar embriyoların gelişimine beş gün boyunca müdahale edilmez…

Yardımla Yuvalanma (AH)

Yardımla yuvalanma (assisted hatching) embriyoya, kendisini çevreleyen koruyucu zardan (zona pellucida) çıkması yani tomurcuklanması (hatching) işleminde yardımcı olur…