Blastosist Transferi

Blastosist transferi, üremedeki ilerlemelerin önünde yer alır. Blastosistler gelişmiş embriyolar olup, erken aşama embriyolarına göre (embriyo başına) implantasyonda daha yüksek şansa sahiptirler. Embriyolar gelişimin blastosist aşamasına ulaşana kadar embriyoların gelişimine beş gün boyunca müdahale edilmez. Blastosist transferi, gebelik oranını artırırken çoğul gebelik riskini düşürür. Blastosist transferi, merkezimizde kullanılan ve pek çok çiftin birer anne-baba olmasına yardımcı olan ileri bir yardımcı üreme teknolojidir.

“Blastosist transferi nedir”?

 

Blastosist transferi yeni bir yardımcı üreme teknolojisidir ve tüp bebek (IVF) tedavisi içine dâhil edilerek gebelik oranlarının artırılması ve aynı zamanda çoğul gebelik riskinin azaltılması sağlanmıştır. Avustralya’daki araştırmacılar, gebelik oranlarını artıran bu tekniğe öncülük etmişler ve gebelik oranının nerdeyse iki katına çıktığını ve üçüz ya da dördüz gibi yüksek düzeyli çoğul gebelik riskinin hemen hemen ortadan kalktığını bildirmişlerdir.

 

 

Blastosist nedir?

 

Tanım olarak bir blastosist, rahim duvarına tutunmaya hazır son derece farklılaşmış ve son derece gelişmiş bir embriyodur. Bu tutunmaya aynı zamanda “implantasyon” da denir.

 

Doğal şartlar altında oluşan gebeliklerde yumurtalık folikülü yumurtayı bırakır, bunun üzerine bu yumurta fallop tüpü ile toplanır ve sonrasında sperm ile döllenir. Ortaya çıkan embriyo tek bir hücre olarak gelişmeye başlar. Bu hücre, rahim duvarına tutunabilene ve bir gebeliği başlatabilene kadar gelişmeli ve farklılaşmalıdır.

 

Embriyonun bölünmesi bir hücreden başlar ve birkaç yüz hücre gelişene ve bir embriyo artık bir blastosist olana kadar iki, dört, sekiz, on-altı vb. hücre şeklinde devam eder. Böylece blastosist kendini rahim duvarına sabitler. Bu olay, yumurtlamadan beş ila altı hafta sonra olur. “Blastosist”, bir embriyonun gelişimsel aşamasını tanımlayan bir terimdir. Embriyo, hemen tutunma öncesinde blastosist aşamasında zona pellucida adı verilen zarından kendiliğinden çıkar.

 

 

Blastosistler tüp bebek işleminde neden bu kadar önemlidir?

 

Blastosistin kilit özellikleri, gelişen bebeğin kendi genlerinin aktive olduğu noktaya ulaşmış olması ve gelişimin geri kalanının devralmasıdır. Bu aynı zamanda “genomik aktivasyon” olarak da bilinir ve genler her birimizi benzersiz yapan kimyasal kodlar olduğundan dolayı, genomik aktivasyon, benzersiz bir bireyin ana rahmine düştüğü andan itibaren gelişmeye başladığı kilit noktadır.

 

Her bir bebek babasının ve annesinin genlerinin genetik bir karmasını taşır — bu genetik karma benzersizdir ve anne-babamız ve kardeşlerimizden farklıdır. İlk büyüme aşamasında embriyo, başarılı hücre bölünmesi için gereken enerjinin ve kimyasal özyapının tamamını annenin yumurtasından alır. Üçüncü ila dördüncü günü geçen gelişimde embriyonun kendi genlerini aktive ederek daha fazla hücre bölünmesine ve farklılaşmaya devam etmesi gerekir.

 

Bu kritik biyolojik süreç her ne kadar basit gözükse de, göründüğü kadar kolay gerçekleşmez. Embriyoların yaklaşık üçte biri kendi genlerini başarılı şekilde aktive edecek ve bir blastosist olarak gelişebilecek kabiliyete sahiptir. Bir embriyo blastosist aşamasına ulaştığında, verilen biyolojik mesaj şudur: Bu biyolojik açıdan daha sağlam bir embriyodur ve rahme başarılı şekilde tutunacak ve tüm gebelik dönemi boyunca gelişmesine devam edebilecek kadar sağlıklıdır. En sonunda ise normal ve sağlıklı bir bebek doğabilir. Merkezimizdeki üreme uzmanlarımız, kliniklerimizde yapılan blastosist transferinde yılların tecrübesine sahiptirler.

Tüp bebek alanında blastosist transferi neden yeni bir işlemdir?

 

Araştırmacılar yıllardır embriyonun nasıl geliştiğini anlamaya çalışmıştır ve bu araştırmacılar, geleneksel IVF teknolojisinde embriyoların rahim içine, doğal olarak meydana gelen gebeliklerden daha erken transfer edildiğini biliyorlardı. Normalde bir embriyo fallop tüpü içinde kalır, büyümeye ve bölünmeye devam eder ve gelişimin üçüncü ila dördüncü gününe kadar rahme ulaşmaz. Gamet fallop için transferi (GIFT) ve zigot fallop içi transferi (ZIFT) gibi tübal transfer işlemleri, bu gerçeğe dayanarak geliştirilmiştir.

 

Tüp bebek teknolojisinin ilk geliştirilme aşamalarında araştırmacılar, laboratuvar kültürü ortamları ve embriyoların blastosistler olarak gelişebileceği inkübasyon teknikleri geliştirememiştir. O zamandan bu yana embriyo kültürü tekniklerindeki ilerlemeler artık bir embriyonun blastosist aşamasına kadar geliştirilmesine izin vermektedir.

 

 

Blastosist kültürü çiftlerin gebe kalmasında nasıl yardımcı oluyor?

 

Geleneksel tüp bebekte embriyoların rahme geri transfer edilmeden önce iki veya üç gün büyümesine izin verilir. Gelişmenin bu aşamasında embriyo, zona pellucida adı verilen zar içinde dört ile sekiz arasında hücreye sahiptir ve bu hücreler, rahme tutunmaya hazır blastosist aşaması embriyoları olana kadar bir dört veya beş gün daha rahim içinde gelişmeye devam etmek zorundadır.

 

 

Çoklu doğum riskinin azaltılması

 

Embriyolara IVF laboratuvarında gelişmeleri için daha fazla zaman tanımak, embriyo uzmanının hangilerinin transfer için doğal olarak en iyi olduğunu görebilmesi anlamına gelir, böylece başarılı bir implantasyon için en yüksek şansa sahip birkaç tane embriyo seçilebilir. Bunun anlamı ise genel olarak bir veya iki tane blastosist embriyonun transfer edileceğidir, bu durumda gebelik oranları sağlıklı blastosist geliştiren hastalarda yüzde 50’den fazla olur. Bu durumda üçüz veya dördüz gibi yüksek düzeyli çoğul gebelik riski hemen hemen ortadan kalkar ve bizim için de çoğul gebelik hakkında endişesi olan çiftlere danışmanlıkta yeni bir yaklaşım sağlanır. Bunun yanı sıra bu teknoloji, büyük sayıda yüksek kaliteli embriyoların mevcut olduğu yumurta bağışlama gibi durumlarda oldukça olumlu yorumlara sahiptir. Aslında yardımcı üreme teknolojisi olarak kliniklerimizdeki blastosist transferi, yumurta bağışlama programlarındaki başarı oranlarını transfer başına yüzde seksenden fazla artırmıştır.

 

 

Bir tanı koyma aracı olarak kültür – blastosist arası aşama

 

Embriyoların blastosist transfer aşamasına kadar kültüre edilmesi, her embriyonun içinde barındırdığı potansiyele, laboratuvarın kalitesine ve kapasitesine son derece bağlıdır. Embriyoloji personelimizin deneyimi ve yüksek seviyeli teknik uzmanlıkları, başarılı bir ekip çalışmasının anahtarıdır. Tüp bebek laboratuvarımız sizinle ve doğum doktorunuzla yakın çalışarak, başarılı bir gebelik şansını en üst seviyeye çıkarır ve çoğul gebelik riskini en aza indirir. Genişletilmiş kültür, tüp bebek ekibinin bu embriyoların nasıl geliştiğini gözlemleyip analiz etmelerine olanak tanır, böylece önceki tüp bebek tedavilerinin neden başarısız olduğunu anlamak mümkün olur. Normal gelişim göstermeyen embriyolar embriyo transferinden çıkarılır ve bu durumlarda tüp bebek laboratuvarı, bir aile kurmak için başka seçenekleri göz önünde bulundurması gereken çiftlere son derece değerli bilgiler verir.