Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) nelerdir?

Yardımcı üreme teknolojileri (ART), kısırlık tedavisinde kullanmak için yumurtaların, spermin ve embriyoların direk manipülasyonunu içerir. Uygulanan yardımcı üreme teknolojisi türleri arasında tüpte dölleme (IVF) ve embriyo transferi (IVF-ET), intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile embriyoların yardımla yuvalanması (assisted hatching-AH) yer alır. En son geliştirilmiş yardımcı üreme teknolojileri arasında kromozom ve genetik değerlendirme için embriyo biyopsisi ve preimplantasyon genetik tanı (PGD) gibi güçlü teknikler yer alır. Kısırlık tedavisinin ana dayanak noktası olmasına karşın yapay döllenmenin yardımcı üreme teknolojilerinden bir tanesi olarak kabul edilmediğine dikkat çekeriz.