Diğer Tedaviler

Akupunkturu Etkili bir Kısırlık Tedavisi Olarak Destekleyen Çalışmalar

 

Çin tıbbında temel bir tedavi olan akupunktur 3.500 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. ABD’deki ve Avrupa’daki çalışmalar şu anda akupunkturun Batılı tedavilerle birleştirildiğinde doğurganlığı iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu çalışmalar rahime olan kan akışının akupunktur ile arttığını ve vücudun endorfin salgılamasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Endorfin, genel dengede ve insanın iyi ve sağlıklı hissetmesinde kritik bir rol oynar.

 

 

Akupunktur Rahime Kan Akışını Artırır – Deneysel Kanıtlar

Kan akışını izleyerek araştırmacılar, kadın kısırlığı için belirtilen noktalara akupunktur uygulanmasının gerçekten de rahime olan kan akışını artırdığını göstermiştir. Bu bulgu önemlidir çünkü artan kan akışı rahimin endometriyal katmanının kalınlaşmasına neden olabilir. Endometriyal katman, bir gebelik oluşturmada ilk temel adım olan döllenmiş yumurtayı alan ve besleyen rahmin bir parçasıdır. Bu kalınlaşma, endometriyal katman ultrason ile izlendiğinde teyit edilmiştir. Aslında çalışmalar akupunktur üreme tedavilerinin, endometriyumun kalınlaşmasında geleneksel östrojen tedavisi kadar etkili olduğunu göstermiştir. Östrojen tedavisi Batı tıbbında ince endometriyal katman için standart tedavidir.

 

 

Üremede Akupunktur Terapisi Gebelik Oranlarını Nerdeyse İki Katına Çıkarır

Almanya’da geniş, çok iyi dizayn edilmiş bir çalışma, üremede akupunktur terapisinin, tüp bebek tedavisi alan kısırlık hastalarının klinik gebelik oranlarını nerdeyse iki katına çıkardığını göstermiştir. Bu çalışmada akupunktursuz referans gebelik oranı, Amerika’nın en iyi üreme kliniklerinin referans gebelik oranlarının altındayken, Alman ve Amerikan tedavilerinin ve işlemlerinin diğer yönleri benzerlik göstermekteydi. Gebelik oranlarındaki çarpıcı artış, kısırlıkta yapılan akupunkturun, tüp tedavisine tamamlayıcı olarak uygulandığında güçlü ve katkı sunan bir etkisi olduğunu kesinlikle ortaya koymaktadır.

 

 

Akupunktur Erkek Kısırlığına da Yardımcı Olabilir

İlave bilimsel literatür, akupunkturun aynı zamanda düşük sperm sayımlarını (normalleştirmeyip) artırabildiğini de önermektedir, yani akupunktur erkek kısırlığının tedavisinde de olumlu bir rol oynayabilir.

 

Bir akupunkturcu, sizin üreme ekibiniz tarafından sağlanan temel hizmetlere önemli bir yardımcı olabilir. Akupunktur üreme tedavileri, merkezimizde uygulanan bütünleyici yaklaşıma iyi bir örnek oluşturur. Bu yaklaşımda tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri, daha geleneksel tıbbi ve cerrahi kısırlık tedavileriyle bir araya getirilir. Merkezimizde birkaç akupunkturcu mevcut olup, bu akupunktur uzmanlarını kesinlikle tavsiye ediyoruz, ancak tercih etmeniz halinde kendi akupunktur uzmanınızı da kullanabilirsiniz.

 

 

Üreme Akupunktur Terapisi Sizin İçin Doğru Bir Seçim Olabilir

 

Bir aile kurmak isteyen çiftler için hem erkek hem de kadın partner, akupunkturu standart kısırlık tedavisine etkin bir yardımcı olarak kullanabilir ve kısırlık tedavisi sonuçlarınızı belirgin şekilde düzeltebilir.

 

Akupunkturun ya hiç yan etkisi yoktur ya da çok az ve önemsizdir. Akupunktur iğneleri çok ufaktır ve basit bir kan alma iğnesinden daha az rahatsızlık verir. Akupunkturun pozitif etkileri, işlem hakkındaki tüm endişelerden çok daha ağır basar.

 

 

Polikistik Yumurtalık Sendromu (PCOS)

 

Polikistik yumurtalık sendromu (PCOS) çok yaygın bir hormonal bozukluktur ve üreme çağındaki kadınlarda yumurtalama kaynaklı kısırlığın en sık görülen nedenidir. Birçok istatistiğe göre PCOS, bu grup yaş kadınların yaklaşık yüzde 5 ile 10’u arasında teşhis edilir. PCOS ırksal ve etnik gruplarda eşit sıklıkta meydana gelir.

 

Kısırlığa yol açmasının yanı sıra PCOS, kadınların üreme sağlıklarının ve genel uzun vadeli sağlıklarının pek çok yönünü de etkiler. Neyse ki, erken teşhis ve tedavi POCS olan bir kadının sağlığını ve yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirebilir ve gebe kalma şansını önemli ölçüde artırabilir.

 

 

PCOS Semptomları

 

PCOS (polikistik yumurtalık sendromu), semptomların ve fiziksel bulguların bir kombinasyonuyla tanımlanır. Bunlar aşağıda listelenmiştir:

 

  • Aşırı androjen üretimi belirtileri, örneğin aşırı kıllanma (hirsutizm), akne veya erkek benzeri saç dökülmesi
  • Düzensiz adet dönemleri
  • Kanda artan androjen seviyeleri
  • Nadir yumurtalama veya yumurtlama olmaması
  • Yumurtalıkların polikistik görünümü
  • Obezite

 

PCOS hastalarının yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 50’si ya aşırı kilolu ya da obezdir. Bununla birlikte PCOS’nin fiziksel ortaya çıkışındaki belirgin değişiklik dikkate alındığında, PCOS hastalarının büyük bir oranında obezite veya aşırı kıllanma görülmez. PCOS olan kadınlarda genelde insülin ve karbonhidrat metabolizmasıyla ilgili sorunlar görülür, bu duruma insülin direnci de denir. İnsülin direnci çok sık olarak Tip 2 diyabet ve obeziteyle ilişkilendirilir.

 

 

PCOS Tanısı

PCOS (polikistik yumurtalık sendromu) tanısı fiziksel muayene, hormon seviyeleri için yapılan kan tahlilleri ve pelvik ultrasonun hepsi birlikte uygulanarak konulabilir. Kan şekeri ve insülin seviyeleri için ilave testler de yapılabilir.

 

 

PCOS (polikistik yumurtalık sendromu) nasıl tedavi edilir?

 

Polikistik yumurtalık sendromunun tedavisi hastanın üreme hedeflerine göre özelleştirilir: hastamız gebe kalmaya çalışıyorsa, androjenle ilgili semptomların kontrolü için gerekenden daha farklı tedavilere ihtiyaç vardır.

 

 

PCOS Semptomlarının Giderilmesi İçin Anti-Androjenik Tedavi

 

Doğum kontrol haplarındaki östrojen-progestin kombinasyonları genelde düzensiz adet dönemlerini kontrol altına almak ve aşırı kıllanma ile akneyi iyileştirmek için kullanılır. Eğer gebelik PCOS hastasının hedefi ise, bunlar kullanılamaz. Spironolakton (Aldactone®) gibi birtakım anti-androjen ilaçlar da gebe kalmaya çalışan kadınlarda aşırı kıllanmayı azaltmada etkilidir.

 

 

Yumurtlamanın Başlatılması (Ovülasyon İndüksiyonu) İçin Tıbbi Tedavi

 

Yumurtlamanın başlatılması için tıbbi tedavi, gebe kalmaya çalışan PCOS hastaları için tercih edilen kısırlık tedavisidir. Clomid® (klomifen sitrat) ilacı en çok kullanılan ilk basamak tedavidir. Yakın tarihli çalışmalar, (normalde Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan) metformin gibi insülin duyarlılığını artırıcı ilaç tedavilerinin, aynı zamanda ilave tedaviler olarak faydalı olabileceklerini kanıtlamıştır. İnsülini kontrol altına alan metformin, aşırı androjen seviyelerinin neden olduğu semptomlara da yardımcı olabilir. Ancak Clomid® aldıktan sonra yumurtlayamayan veya gebe kalamayan PCOS hastalarında yumurtlamanın başlatılması, daha agresif bir tedavi gerektirebilir. Bunun yanı sıra PCOS hastaları (enjekte edilebilir hormon ilaçları olan) gonadotropinlere cevaben aşırılıklar sergileyebilir.

 

 

Laparoskopla Yumurtalık “Delme”

 

Laparoskopla yumurtalık delme, Clomid® ve metformin aldıktan sonra gebe kalamayan kadınlar için ve gonadotropin (GnRH agonisti) tedavisine devam edemeyenler veya etmek istemeyenler için cerrahi bir alternatiftir. Bu işlemde yumurtalığın yüzeyinde ufak delikler açmak için elektrik akımı ya da bir lazer kullanılır.

 

Yumurtalığın delinmesi, yumurtalık hormon üretiminin artmasına ve yumurtlama ile gebeliğin başlatılmasına yol açabilir. Bir hastanın en doğurgan olduğu zamanı bulmak için bir yumurtlama takvimin kullanılması yardımcı olabilir. Spermin içeri yerleştirilmesi genelde IUI (rahim içi döllenme) ile yapılır. Yumurtalığın delinmesi, PCOS hastasının çoğul gebeliğin ve gonadotropinlere bağlı hiperstimülasyonun olası komplikasyonlarını engellemesini sağlar. Bununla birlikte yumurtalığın delinmesi hem belirli cerrahi riskleri hem de olası uzun vadeli negatif üreme sonuçlarını da beraberinde getirebilir.

 

Normal yollarla yine de gebe kalamayan PCOS hastaları tüp bebek yöntemini kullanarak gebe kalabilirler. Merkezimizin üreme uzmanları, riskler ve yan etkiler dâhil olmak üzere elde mevcut olan tüm üreme seçenekleri hakkında PCOS olan kadınlar ile görüşeceklerdir.

 

 

PCOS İçin Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

 

Kilo kaybetmek için diyet ve yaşam tarzında değişiklikler yapmak, tüm aşırı kilolu ve obez kadınlar için öncelikli hedef olmalıdır. İlk vücut ağırlığının yüzde 5’inin bile kaybedilmesi yumurtlamada, androjen seviyelerinde ve insülin hassasiyetinde belirgin iyileşmelerle ilişkilendirilebilir. Bazen bu durum kısırlık ile gebe kalma arasındaki farkı yaratır.

 

Biliyoruz ki POCS olması bir kadın için gebe kalmayı güçleştirebiliyor, ancak merkezimizdeki hekimlerimiz mevcut olan en son üreme tedavilerini uygulayacak ve gebe kalmanız için gereken tüm çabayı göstereceklerdir.