İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)

ICSI Nedir?

ICSI, modern doğurganlık tedavisinde tüp bebekten sonra ikinci en önemli gelişmeyi temsil etmektedir çünkü bu teknoloji üreme uzmanlarının direk erkek faktörlü kısırlık problemini ele almalarını sağlamıştır. ICSI işleminde her bir sperm hücresi tek tek, tüpte döllenme sırasında elde edilen yumurtaların her biri içine direk yerleştirilir. Ortaya çıkan embriyo rahime transfer edilerek gebelik başlatılır. ICSI işleminin kesinlikle çığır açan bir teknoloji olduğu kanıtlanmıştır ve bir türlü gebe kalamayan çiftler için yeni bir umut vadetmektedir.

 

ICSI İşlemi Neden Uygulanmalı?

 

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, erkek kısırlığının pek çok çeşidinde kullanılabilir, örneğin:

  • Düşük sperm sayımı
  • Menide sperm olmaması
  • Spermlerin hareketli olmaması
  • Anormal sperm morfolojisi (spermin şekli)

ICSI aynı zamanda erkek kısırlığının nadir görülen durumlarında da yardımcı olabilir, örneğin:

 

  • Spermin yumurtaya bağlanıp içine girmesiyle ilgili sorunlar
  • Anti-sperm antikorları (sperme tutunup spermi yok eden immün veya koruyucu proteinler)
  • Standart IVF kültürü ve dölleme yöntemleriyle önceki veya tekrarlı döllenme başarısızlığı
  • Kanser tedavisinden önce toplanmış ve sayı ve kalite açısından sınırlı olması muhtemel donmuş sperm
  • Tıkanıklık nedeniyle sperm olmaması. Bu durumda sperm toplama işlemi, ya mikro-cerrahi epididimal sperm aspirasyonu (MESA) denilen bir işlemle epididimisten (erbezi üstü) ya da testiküler sperm aspirasyonu (TESA) denilen bir işlemle testislerden yapılır.

 

Yukarıdaki durumların tamamında ne IUI ne de rutin IVF etkilidir. Rutin IVF işleminde çok miktarda sperm toplanan yumurtalarla karıştırılır ve bunlar bir embriyo oluşturmak için kültürde inkübe edilir. Bu nedenle bu işlemin başarısı, başarılı bir döllenme için yeterli sayıda sağlıklı ve canlı sperm olmasına bağlıdır.

 

ICSI işleminde yumurta içine direk tek bir sperm enjekte edildiği için, standart yöntemlerin bir seçenek olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda son derece hedefe yönelik bir yaklaşımdır.

 

ICSI, kötü yumurta kalitesinden kaynaklanan yani kadın faktörlü kısırlıkları tedavi etmekte kullanıldığında etkili bir yöntem olmaz.

 

ICSI Riskli midir?

 

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, tüm dünyada çok düşük riske sahip bir işlem olarak kabul edilir.

 

Tıbbın her alanında olduğu gibi ICSI işlemi de kendi avantaj ve risklerine sahiptir. Sperm elde edildikten sonra erkek partner için herhangi bir risk söz konusu değildir, sadece sperm toplama teknikleri kullanılmışsa çok önemsiz riskler olabilir. ICSI işlemiyle doğan bebeklerde belli genetik anormallikler açısından çok az bir risk mevcut olabilir, bunun nedeni ise kullanılan spermin kendisinin belli anormalliklere sahip olması ihtimalidir. Ancak bu anormallikler genellikle önemsizdir ve riskler ise, gebelikten önce dikkatli embriyo seçimi ve implantasyon öncesi genetik tanı (PGD) ile azaltılabilir.