Erkek Tedavi Opsiyonları

Sperm Toplama Nedir?

 

Sperm toplama, menide çok az sperm olan veya hiç sperm olmayan erkek faktörlü kısırlık durumlarında spermi toplamak için kullanılan ileri mikro cerrahi bir tekniktir.

 

 

Sperm Toplama Neden Düşünülmelidir?

 

Sperm toplama, minimal invazif bir işlem olup tüp bebekte kullanmak için canlı sperm elde etmekte etkinliği kanıtlanmıştır. Merkezimizdeki üreme uzmanları spermin elde edilmesinde kapsamlı tecrübeye sahiptir. Aslında meni kanalı ameliyatından (vazektomi) ve hatta kemoterapiden sonra sperm toplama rutin bazda yapılan bir işlemdir.

 

 

Erkek Faktörlü Kısırlığın Teşhisi

 

Sperm toplama işleminin sizin için doğru erkek faktörlü kısırlık tedavisi olup olmadığını bilmek için, kısırlığın spesifik nedenini bulup ortaya çıkarmak üzere doğru tanı ile işe başlamalısınız.

 

 

Sperm Toplama Türleri

 

Erkek partnerin meni analizine ve kapsamlı bir fiziksel muayeneye göre merkezimizin üreme uzmanları en uygun sperm toplama yöntemini belirleyecektir. Sperm direk olarak ya epididimisten ya da testislerden alınır. Eğer mümkünse epididimisten alma tercih edilir çünkü epididimal sperm dondurma işlemine daha iyi yanıt verir. Aşağıda en yaygın kullanılan sperm toplama işlemleri verilmiştir:

 

 

MESA (mikro cerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu)

Eğer epididimiste sperm varsa sperm toplama yöntemi olarak MESA (mikro cerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu) tercih edilir. Lokal anestezi altında erbezi torbasında ufak bir kesi açılır. Bir mikro-ponksiyon pipeti ile epididimal borucukta hızlı ve doğru bir delik açılarak sperm pipetten aspire edilir (çekilir). Sperm canlılık açısından bir mikroskop altında incelenir ve sonra kesi yeri kapatılır. Başka bir teknik olan PESA (perkütan epididimal sperm aspirasyonu) erbezi torbasında kesi yapılmaması gibi bir avantaja sahip olmakla birlikte, canlı sperm eldesi açısından daha az tutarlı sonuçlar elde edilir.

TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu)

 

Epididimisinde hiç sperm olmayan veya çok az sperm olan erkekler için ya da eğer hiç epididimis yoksa sperm direk testislerden alınabilir. Bu işlem lokal anestezi altında yapılır ve çok ince bir testis dokusu bir ameliyat mikroskobu altında mikro parçalar halinde kesilip parçalara ayrılır. İşlem sadece birkaç dakika sürer ve operasyon sonrasında çok az ağrı veya rahatsızlığa neden olur. Gebelik başarı oranları, epididimal sperm ile elde edilenlere benzerdir. Bununla birlikte testis spermi dondurarak saklamaya, normal şekilde boşalan sperm ya da epididimal sperm kadar iyi yanıt vermez.

Her ne kadar söz konusu işlemlerden elde edilen sperm dondurmaya karşı daha büyük bir hassasiyet gösterse de gerek epididimal ekstraksiyon (MESA) gerekse testiküler ekstraksiyondan (TESE) elde edilen fazlalık sperm sonradan kullanım için dondurularak saklanabilir (merkezimiz üreme uzmanları sperm dondurmada birer uzmandır). Bu nedenle hastalar çözülme sonrasında hiç canlı sperm olmaması ihtimaline karşı ikinci bir TESE veya MESA talep edebilir.

 

 

Tüp Bebekte Toplanan Spermin Kullanılması

 

Toplanan sperm tüp bebek laboratuvarında yıkanıp hazırlandıktan sonra intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) kullanılarak direk kadının yumurtaları içine enjekte edilir ve sonrasında tüp bebek süreci olağan şekilde devam eder. Erkek faktörlü kısırlığa sahip pek çok çift, sperm toplama yöntemleri kullanılan tüpte döllenmeyle başarılı şekilde gebe kalmışlardır. Mikro-cerrahi tekniklerin dondurarak saklama teknolojisindeki gelişmelerle birleştirilerek iyileştirilmesi sonucunda yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.