Elektif Tek Embriyo Transferi (e-SET)

Yardımcı üreme tedavisiyle (ART) ilişkili çoğul gebeliklerin görülme sıklığının azaltılması için atılan adımlar değerlendirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avustralya gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır. ABD’de Elektif Tek Embriyo Transferinin (e-SET), canlı doğum açısından çoklu embriyo transferi döngüleriyle aynı şansa sahip olmadığına dair yaygın bir kanı mevcuttur. ART tedavisi için önemli fonlama sağlayan ülkelerden çıkan literatür, bu yaygın inanışa meydan okur niteliktedir.

 

Çoğul gebeliklerin görülme sıklığını azaltmak için deneme zahmetine girmeli miyiz? Kısa cevap “kesinlikle evettir”. ABD’de ve dünyanın başka yerlerinde yapılan ezici sayıdaki çalışma, çoğul gebeliklerin gelişen bebeklere, çoğul gebeliği taşıyan kadınlara ve birden fazla yeni doğanın yetiştirileceği ailelere doğurduğu riski ve yükü belgelemektedir. Geçmişte çabalarımızı yüksek düzeyli çoğul gebelikleri yani üçüzleri ve dördüzleri azaltmaya yoğunlaştırdık. Bununla birlikte ikiz gebeliklerin sonuçları da bugün ABD’de önemli bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Belli hasta özellikleri, hastaları ikiz veya yüksek düzeyli çoğul gebelik geliştirme riskine karşı daha savunmasız kılmaktadır. Bu özellikler arasında kadın partnerin otuz beş yaşın altında olması, bir veya daha fazla yüksek kaliteli blastosist olması, beş adet embriyonun gelişmesi, donör yumurtalarının kullanılması ve kadın partnerin yaşı ne olursa olsun normal kromozom sayısına sahip olduğu PGD-AS ile gösterilen bir veya daha fazla yüsek kaliteli blastosist varlığı yer alır.

 

E-SET’in uygulanması en yüksek risk altında bulunan hastalarda sadece çoğul gebeliklerin görülme sıklığını azaltmakla kalmamış aynı zamanda inanılmaz gebelik (%82) ve canlı doğum (%79) oranları elde edilmesini sağlamıştır. Bu devam eden çalışmadan elde edilen verilerin, 2008 Nisan ayında Pasifik Kıyısı Üreme Derneğinin yıllık toplantısında ve 2008 Mayıs ayında Üreme Biyolojisi Koleji yıllık toplantısında doktora dereceli Sayın Christine Briton-Jones (eski ART Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu) tarafından sözlü sunumu yapılmıştır.